flag Судова влада України

                                                                  До Коропського районногосуду

Чернігівської області
 
Заявник ____________________________,
                                (П. І. Б.)
що проживає за адресою: _____________
(місцезнаходження: __________________).
 
 
ЗАЯВА
про видачу довідки
 
Прошу видати довідку про те, що я не зверталася до суду із заявою про
стягнення аліментів з П.І.Б. на утримання дітей (дочки,сина), ____________.
                                                                                                                                       (дата народження)
 
"___" ________________ 20__ р.             __________________/___________________/
                                                                                     (підпис)
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

                                                                  До Коропського районногосуду

Чернігівської області
 
Заявник ____________________________,
                                (П. І. Б.)
що проживає за адресою: _____________
(місцезнаходження: __________________).
 
 
ЗАЯВА
про дозвіл на побачення
 
 
Прошу надати мені дозвіл на побачення _______________ із підсудним (засудженим)
                                                                                                       (дата побачення)
_________________________, який являється мені сином (вказати ступінь родства –
                        (П. І. Б. засудженого)
дружина, чоловік, брат, сестра, батько, мати) та знаходиться ______________________.
 
 
"___" ________________ 20__ р.               __________________/___________________/

 

 

                                                                  До Коропського районногосуду

Чернігівської області
 
Заявник ____________________________,
                                (П. І. Б.)
що проживає за адресою: _____________
(місцезнаходження: __________________).
 
 
ЗАЯВА
про видачу виконавчого листа
 
Прошу видати виконавчий лист від "___" ____________ 20__ р про стягнення
аліментів з П.І.Б. на мою користь на утримання дітей в розмірі 1/4 частини.
 
 
"___" ________________ 20__ р.             __________________/___________________/
                                                                            (підпис)
 

 

                                                                  До Коропського районногосуду

Чернігівської області
 
Заявник ____________________________,
                                (П. І. Б.)
що проживає за адресою: _____________
(місцезнаходження: __________________).
 
 
ЗАЯВА
про видачу копії рішення
(ухвали, вироку, постанови суду)
 
 
Прошу повторно видати копію рішення (ухвали, вироку, постанови)_______________
                                                                                                                                                                                   (назва)
від "___" ____________ 20__ р. у справі _________________________________,
                                                                                                                     (П. І. Б. засудженого або сторони та предмет позову по цивільній справі)
у якій я брав участь у якості _____________________________________.
 
 
"___" ________________ 20__ р.               __________________/___________________/

 

 

До _________________________________________________________
(найменування суду)
від _________________________________________________________
(ПІБ або найменування особи, її уповноваженого представника)
справа №________________за позовом, заявою, скаргою, поданням
(за наявності відомостей)
____________________________________________________________
(ПІБ або найменування особи)
до _________________________ про ____________________________
(ПІБ або найменування особи)
від ______________________ 20__р.

Заявка 
про отримання процесуальних документів в електронному вигляді

Прошу надсилати процесуальні документи в електронному вигляді на електронну адресу ____________@mail.gov.ua.

У разі перегляду судового рішення (ухвали, постанови тощо) у справі судом апеляційної чи касаційної інстанцій прошу надсилати з даного провадження процесуальні документи в електронному вигляді вищевказаними судами на зазначену електронну адресу.

Підтверджую факт реєстрації в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу та достовірність внесеної інформації про особу.

 

 

 

 

До _________________________________________________________
(найменування суду)
від _________________________________________________________
(ПІБ або найменування особи, її уповноваженого представника)
справа №________________за позовом, заявою, скаргою, поданням
(за наявності відомостей)
____________________________________________________________
(ПІБ або найменування особи)
до _________________________ про ____________________________
(ПІБ або найменування особи)
від ______________________ 20__р.

Заявка 
на отримання судових повісток, повідомлень в електронному вигляді за допомогою SMS-повідомлення

Прошу надсилати судові повістки, повідомлення в електронному вигляді за допомогою SMS-повідомлення на мій мобільний номер телефону (+380___)____________

У разі перегляду судового рішення (ухвали, постанови тощо) у справі судом апеляційної чи касаційної інстанцій прошу надсилати з даного провадження судові повістки, повідомлення в електронному вигляді за допомогою SMS-повідомлення вищевказаними судами на зазначений номер телефону.

Про зміну номеру мобільного телефону та обставин, які перешкоджатимуть отриманню SMS-повідомлень, зобов’язуюсь повідомити суд.

Необхідність відправки повідомлення латинськими літерами ______ (так, ні)

«Так» вказується у разі, якщо мобільний телефон не підтримує відображення кириличних символів.