flag Судова влада України

Заява про повернення застави

30 грудня 2013, 09:13

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
(ДЕПОЗИТУ)
Постанова КМУ №15 від 11.01.2012р.
 
Начальнику ТУ ДСА України
у Чернігівській області
Вовченко Володимиру Івановичу
П.І.Б. одержувача
Місце проживання
Контактні телефони.
 
 
 
 
 
 
 
З А Я В А
 
Прошу кошти в сумі ____________грн. (_____________________), що належать
(цифрою)                      (сума прописом)
 
 мені згідно (ухвали, рішення, постанови) ____________________суду____
                            (необхідне зазначити)                      (зазначити суд)
 
___________________ області від ____________ року по справі №________
 
перерахувати на наступні реквізити:
 
Адреса Банку(зберкасси) де відкритий рахунок одержувача
Р/Р банка(зберкаси),
МФО банка(зберкасси),
 код ЄДРПОУ банка(зберкасси),
Особовий рахунок одержувача коштів________________
 
Додаток: (зазначати тільки ті документи які додаються)
 
Ксерокопія паспорта завірена власником: 1-6 стр., місце проживання («Копія вірна» , підпис ініціали)
Ксерокопія ідентифікаційного коду(«Копія вірна» , підпис ініціали)
Копія квитанції про внесення коштів
Засвідчена судом копія (ї) (ухвали, рішення, постанови) суду                                                                                      (необхідне зазначити)
Оригінал довіреності або завірена нотаріально її копія (у разі її наявності).
 
Дата                               підпис                                    ініціали